Z historie

1923 Pravěk radotínského tenisu

studenti bratři Žitní a dr. Trnka hráli na upravené louce V Sadech.Později přešli  do prostoru bývalé cementárny kde hráli na hliněném udusaném plácku přes provázek ověšený pytli na cement dřevěnými pálkami.

1925 se naplánovalo a v roce 1926

se už hrálo v místě bývalého Autoservisu u benzinové pumpy na regulerních pískových kurtech. Pozemek věnoval stav. Kočí. Terén tam byl tehdy asi o 3-4 m níž než je dnes, takže byl každým rokem zaplavován. U zrodu kurtů stáli pánové Kočí, Mánchen, Kudela, Holý a i pozdější aktivní hráči Wolschan, bratři Svátkové, Dr. Trnka, Kárský, Stránský, Žitný, Kotyza, Máj a další. Řady tenistů se pak rozšiřovaly – učitel Šenk s manželkou, Kaplan, Růžičková, člen filharmonie Pletánek, Kuzník, redaktor časopisu Tenis Viktor Srkal a jiní. Všichni byli samouci a byla to vlastně společenská záležitost. Nejlepšími hráči  byli tehdy Dr. Trnka a později Karel Kaplan. Největší nepřítel tenisu byla řeka Berounka, která každoročně na jaře zaplavila dvorce, poničila oplocení i klubovnu, a to donutilo tenisty aby hledali nové místo.

1932 Nastupuje mladá generace

studentů: J.Říha O.Hnilica, Fr. Holík, Mánnchen, sestry Maja a Jarka Fliedrovi, B.Podrázská. Navazují se kontakty s jinými kluby. Do Radotína přijeli i přední tenisté Slavie Praha Scháffer a Míla Ditrich.

1940 Válečné období

přišel Dr. Startl a jeho zásluhou se podařilo udržet LTK po celou dobu války. Mimo to se zasloužil o systematický výcvik mladých a podstatně pozdvihl jejich úroveň hry.

V té době si v Radotíně zahráli i Drobný, Sláma, Maleček, Tožička a Zábrodský. 1941 byla postavena treninková zeď.

1941-1944 Přestavba

Stará klubovna byla nahrazena dřevěnou klubovnou na místě dnešní klubovny, byla postavena Bokárna a prostor pro správce. Došlo i k přestavbě kurtů, místo tří malých byly vybudovány dva s vyhovujícími rozběhy. Po sportovní stránce vedl klub dr. Startl, který vychoval další generaci tenistů jako byli Barvich, Skalický, Waldmann a Holub.

1948 Sjednocení tělovýchovy a začlenění do Spartaku Radotín

pod patronátem firmy Janka kde byli zaměstnáni J. Mannchen a M.Táborský. Těm se v roce 1955 podařilo prosadit výstavbu nové zděné klubovny v dnešní podobě.

1957 Školička  pro děti

Od tohoto roku je pravidelně pořádána celoroční a poté i prázdninová  skolička, kterou vedl J.Holub a kterou prošli mimo jiné i přeborníci dorostu Středočeského kraje za rok 1968 Tišl, R.Táborský, P.Bambule, J.Černý, Zimprichvá, Říhová a Záhorská. Byl dokončen 3. kurt.

1970-72 Vybudován asfaltový kurt

1981 Velká voda

v klubovně bylo 30 cm vody.
Pokračuje účast v turnajích Na Křížárně a současně na Kazíně .Tyto vztahy byly později základem pro Grand Slam Poberouní jenž se hraje dodnes.

Od tohoto roku se též každoročně scházeli členové LTC, starší 60ti let, kteří zažili ještě předválečnou éru.

1990 Osamostatnění LTC od Spartaku Radotín